Å bruke skog og mark er AK på Hamar gode til. Det var noe de gjorde også denne tirsdagen.  Postløype sto på programmet, og dette var noe barna gikk til med liv og lyst. Vi har mye fin natur i vårt nærmiljø, og dette er en spennende måte å bruke den på, og bli kjent i den!!! Barna løste mange oppgaver og alle hadde en fin ettermiddag. Nok en vellykket AK kveld gjennomført.